Serwis i uruchomienia

Dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą zajmującą się uruchamianiem, serwisem i utrzymaniem ruchu taboru kolejowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy różnych projektach i typach taboru (tramwaje, kolej podmiejska, kolej wysokich prędkości).
Wykonujemy wszelkie niezbędne pomiary, testy funkcyjne, aktualizacje oprogramowania sterowników, usuwanie błędów i awarii elektrycznych oraz wprowadzanie zmian i poprawek konstrukcyjnych.