Train Electric

dąży do zaspokajania oczekiwań i wymagań Klientów oraz innych zainteresowanych stron, poprzez produkcję wyrobów i realizację usług na najwyższym poziomie. Naszym klientom oferujemy zdobyte przez nas doświadczenie, rzetelność, terminowość i wysoki poziom fachowości prezentowany przez wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Nasze dążenia realizujemy poprzez:
zarządzanie biznesem zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi oraz z uwzględnieniem wewnętrznego i zewnętrznego kontekstu naszej działalności,
rzetelne i profesjonalne wykonanie wyrobów i usług,
monitorowanie na wszystkich etapach produkcji i usług, sterowanie procesami mającymi wpływ na jakość, w celu wczesnego wykrywania i usuwania wszelkich niezgodności związanych z jakością naszych wyrobów i usług,
identyfikację ryzyk i szans w celu osiągania zamierzonych wyników, zapobiegania lub zredukowania niepożądanych skutków oraz osiągania ciągłego doskonalenia,
wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych zapewniających stały rozwój i doskonalenie firmy,
ciągły rozwój kompetencji, świadomości i zaangażowania pracowników realizujących działania związane z jakością wykonywanych wyrobów/usług,
optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów,
budowanie dobrych relacji z dostawcami i podwykonawcami oraz aktywne włączanie ich w proces spełniania wymagań.